تجهیز درمانگاه شهید سلیمانی
026-36606211-12
havasazgostar@gmail.com

تجهیز دی کلینیک شهید سلیمانی

تجهیز دی کلینیک شهید سلیمانی

تجهیز دی کلینیک شهید سلیمانی

جزئیات

فن سانتریفیوز صندوقی جهت سیستم تهویه ی دی کلینیک شهید سلیمانی

27 بهمن 1397
تجهیز دی کلینیک شهید سلیمانی

طراحی و ساخت فن های سانتریفیوژ صندوقی جهت سیستم تهویه دی کلینیک شهید سلیمانی ،گروه صنعتی هواساز گستر البرز تولید کننده انواع هواکش های صنعتی و کولر های صنعتی و جارو برقی صنعتی و ...  پیشتاز در حوزه تجهیزسیستم تهویه ی هوای اماکن آموزشی و اداری وفرهنگی و امکان فروشگاهی و سالنهای ورزشی و کارخانجات و کارگاههای صنعتی وبیمارستانها و درمانگاهها و ...

اخبار مرتبط